Jogi tanácsok

Az alábbi felhasználási feltételek tárgyát a Maresi Austria GmbH Österreich („Maresi Austria GmbH”) által a www.maresifoodbroker.com domainen elérhetővé tett internet szolgáltatás használata képezi. A weboldal felhasználója a weboldal felhasználási feltételeit köteles betartani. Amennyiben a felhasználó nem kívánja a hivatkozott feltételeket önmagára nézve kötelezőnek elfogadni, az esetben a weboldal használatát számára kifejezetten megtiltjuk.

A Maresi Austria GmbH fenntartja magának a jogot a használati feltételek bármikor történő egyoldalú módosítására. A feltételek aktuálisan érvényes verziója elérhető a weboldalon az „Imprint/legal notice” [Impresszum/Jogi közlemények] címszó alatt. Amennyiben a felhasználó a weboldalt a módosításokat követően használja, az esetben a felhasználóra nézve az új feltételek az irányadóak.

A jelen weboldalról fájlok kizárólag saját felhasználás céljából tölthetők le, nyomtathatók, illetve tárolhatók. Az ezen kívüli bármilyen felhasználáshoz - különös tekintettel a hivatkozások létrehozására, vagy a weboldalt vagy a weboldal részeit érintő „framing”-re (a weboldal valamely tartalmának megjelenítése egy másik weboldal keretébe ágyazva) - a Maresi Austria GmbH előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges. A weboldal, illetve a weboldal részeinek teljes tartalmát a lehető legnagyobb körültekintéssel alakítottuk ki és figyeljük.

Elővigyázatosságunk ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy a weboldalon közölt információk esetleg nem teljesek, helytállóak vagy aktuálisak. Ezen kívül nem zárható ki az sem, hogy a felhasználó számítógépes rendszerében destruktív elemek esetlegesen kárt okozhatnak az adatoknak a weboldalon való keresése vagy a weboldalról történő letöltése közben. Ennek megfelelően a felhasználó oldalán a weboldal használatából eredően felmerülő károkért a Maresi Austria GmbH nem vonható felelősségre, amennyiben azok nem a Maresi Austria GmbH szándékos vagy súlyosan hanyag magatartására vezethetők vissza.

 


 

Terms and Conditions for the Purchase and Delivery of Goods

Terms and Conditions for the Purchase and Delivery of Goods (PDF)

 

​Terms and Conditions for the Sale and Delivery Goods

Terms and Conditions for the Sale and Delivery Goods (PDF)